สิงหาคม 2, 2021

ประกาศราชกิจจาฯให้กองทุนเพื่อรักษาสภาพคล่อง ซื้อหุ้นกู้เอกชนที่ได้รับผลกระทบจาก”โควิด”

มีผลบังคับใช้แล้ว! ราชกิจจานุเบกษาออกประกาศให้กองทุนเพื่อรักษาสภาพคล่อง ซื้อหุ้นกู้เอกชนที่ได้รับผลกระทบจาก “โควิด” แล้ว

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อวันที่ 29 เมษายน เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษาได้ออกประกาศคณะกรรมการกำกับกองทุนเพื่อรักษาสภาพคล่องของการระดมทุนในตลาดตราสารหนี้ที่ 1/2563 เรื่อง “นโยบายแนวทางการดำเนินงานกรอบการลงทุนและกรอบการบริหารความเสี่ยงของกองทุนเพื่อรักษาสภาพคล่องของการระดมทุนในตลาดตราสารหนี้”

        โดยสรุปใจความได้ว่า ประกาศดังกล่าวออกมาเพื่อให้ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) โดยกองทุนเพื่อรักษาสภาพคล่องของการระดมทุนในตลาดตราสารหนี้ ให้สามารถเข้าไปซื้อตราสารหนี้หรือหุ้นกู้ที่อออกใหม่ของบริษัทเอกชนที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์และรัฐวิสาหกิจได้ โดยจะสิ้นสุดในวันที่ 31 ธันวาคม 2564 หรือจนกว่าจะมีมูลค่าการลงทุน ณ เวลาใดเวลาหนึ่งเป็นจำนวน 4 แสนล้านบาทแล้วแต่เวลาใดจะถึงก่อน ในกรณีที่มูลค่าการลงทุนยังไม่ครบจำนวน 4 แสนล้านบาท และคณะกรรมการกำกับกองทุนเห็นว่ามีความจำเป็นที่จะต้องขยายระยะเวลาการลงทุนเพื่อรักษาเสถียรภาพของระบบการเงินและความมั่นคงทางเศรษฐกิจคณะกรรมการกำกับกองทุนอาจพิจารณาขยายระยะเวลาลงทุน

ทั้งนี้เพื่อรักษาเสถียรภาพและสภาพคล่องของตลาดตราสารหนี้ภาคเอกชนที่ได้รับผลกระทบอันเนื่องมาจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ด้วยวิธีการลงทุนในตราสารหนี้ภาคเอกชนที่ออกใหม่ โดยให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 29 เมษายน 2563 เป็นต้นไป

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *