ตุลาคม 28, 2021
New

“ห้ามตั้งวงสุรา” ป้องกันการระบาดของโควิด ฝ่าฝืนมีโอกาสเสี่ยงคุก

ผู้ว่าราชการจังหวัด นนทบุรี ได้ออกมาประกาศล่าสุดว่า ห้ามรวมกลุ่มดื่มเครื่องดื่มแอลกฮอล์เพื่อไม่ให้เสี่ยงติดเชื้อไวรัสโควิด-19และเป็นการป้องกันไปในตัวนั้นเอง

ในวันที่ 10 เมษายน 2563 ผู้ว่าราชการจังหวัด “นายสุจินต์ ไชยชุมศักดิ์ “และ พล.ต.ต.ไพศาล วงศ์วัชรมงคล ผบก.ภ.จ.นนทบุรี ได้ทำการประชุมหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และออกประกาศเกี่ยวกับเรื่อง มาตรการพึงปฏิบัติเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 โควิด-19 ฉบับ 4 การห้ามชุมนุม โดยห้ามประชาชนรวมหลุ่มกันดื่มสุราและเครื่องดื่มแอลกฮอล์ หากฝ่าฝืนนั้นอาจจะมีโทษถึงติดคุก

ตามที่มีการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ซึ่งเป็นโรคติดต่อ และเป็นอันตรายอย่างมากต่อชีวิตของผู้ประกอบกับยังไม่มีวัคซีนป้องกันโรคหรือยารักษาโรค จึงมีผู้ติดเชื้อและเสียชีวิตการระบาดของโรคดังกล่าวจึงเป็นสถานการณ์อันกระทบต่อ เรียบร้อยและความปลอดภัยของประชาชนซึ่งต้องใช้มาตรการเข้มงวดและเร่งด่วนเพื่อควบคุมมิให้ ออกไปในวงกว้างนายกรัฐมนตรีโดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรีจึงมีประกาศสถานการณ์ฉุกเฉิน ท้องที่ทั่วราชอาณาจักรและมีข้อกำหนดออกตามความในมาตรา9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการ ในสถานการณ์ฉุกเฉินพ.ศ. 2548 (ฉบับ 1) และ (ฉบับ 2) นั้น

เพื่อเป็นการลดความเสี่ยงของการติดเชื้อและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ ไวรัสโคโรนา2019 (COVID-19) ในพื้นที่จังหวัดนนทบุรีให้เป็นไปอย่างอาศัยอำนาจตาม ข้อกำหนดออกตามความในมาตรา9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉินพ.ศ. 2548 ข้อ 5 และ ข้อ 7(1) ประกอบมติที่ประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดนนทบุรี ครั้ง15/2563 เมื่อวันที่ 9 เมษายน 2563

“จึงกำหนดห้ามการชุมนุม การรวมกลุ่มดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ หรือการทำกิจกรรม หรือการมั่วสุมในลักษณะที่สุ่มเสี่ยง ณ ที่ใดในเขตพื้นที่จังหวัดนนทบุรี เว้นแต่เป็นกิจกรรม ราชการ ซึ่งมีมาตรการเว้นระยะห่างระหว่างบุคคล

โดยหากใครฝ่าฝืนแล้วละก็จะมีความผิดในมาตรา18 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 และต้องระวางโทษจพคุกไม่เกิน 2 ปี หรือปรับ 40000 บาท หรือทั้งจำและปรับ ตั้งแต่บัดนนี้เป็นต้นไป โดยประกาศ ณ วันที่ 10 เมษายน 2563

ยังไงตอนนี้ทุกคนต้องดูแลสุขภาพของจนเองให้ดี และหากออกไปข้างนอกอย่างลืมใส่หน้ากากอนามัยก้องกันด้วย และทำตามที่ทางรัฐบาลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องบอกเพื่อเป็นการหยุดการระบาดของไวรัสโควิด-19

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *