กันยายน 21, 2021
New

“จังหวัดสมุทรสงคราม” เตรียมสู้โควิด สั่งปิดตลาด ร้านค้าเปิดปิดให้เป็นเวลา

ผู้ว่าราชการจังหวักสมุทรสงคราม ประกาศสู้ โควิด-19 สั่งปิดตลาด ยกเว้นบางร้านที่จำหน่ายของสด-แห้ง หรือสินค้าจำเป็นต่อการดำรงชีวิต รวทถึงอาการและเครื่องดื่ม กลับไปกินบ้าน และยังสั่งร้านค้าทั้งหลาย เปิด-ปิดให้เป็นเวลา โดยกดหนดตั้งแต่ 21.00-03.00 ร. เริ่ม 2 เม.ย. นี้

เมื่อวันที่ 1 เมย.63 ที่ จ.สมุทรสงคราม นายชรัส บุญณสะ ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม กล่าวว่า ประกาศเนื่องด้วยสถานการณ์แพร่ระบาดโรคโควิค-19 เป็นไปอย่างรวดเร็ว มีคำสั่งปิดตลาดหรือตลาดนัด ยกเว้นส่วนที่จำหน่ายอาหารสด อาหารแห้ง อาหารปรุงสำเร็จ อาหารสัตว์เวชภัณฑ์ และสินค้าที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิต ส่วนร้านอาหาร ร้านกาแฟ และร้านเครื่องดื่ม ที่ตั้งอยู่ทุกสถานที่ ให้เปิดบริการได้เฉพาะการจำหน่ายอาหารและเครื่องดื่ม เพื่อนำกลับไปบริโภคที่อื่น ยกเว้นที่เปิดให้บริการในโรงพยาบาล หรือในโรงแรมที่ให้บริหารเฉพาะผู้พักอาศัยเท่านั้น

ผู้ว่าฯสมุทรสงคราม กล่าวต่อว่า ส่วนสถานที่จำหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภค เช่น ร้านค้า ร้านสะดวกซื้อ ตลาด หรือสถานที่อื่นคล้ายคลึงกัน ให้เริ่มเปิดปิดระหว่างเวลา 21.00-03.00 น.ของวันถัดไป (2 เม.ย.) ยกเว้นที่เปิดให้บริการในโรงพยาบาล  ส่วนสถานที่ที่มีการจำหน่ายสุราหรือเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ทุกชนิด ให้เปิดได้เฉพาะการจำหน่ายสินค้าอื่นเท่านั้น

ผู้ว่าฯสมุทรสงคราม กล่าวต่อว่า สำหรับสถานที่ที่มีข้อยกเว้นได้บางส่วน ตามข้อ (2) จะต้องมีมาตรการป้องกันโรคดังนี้ ให้ทำความสะอาดโดยการเช็ดทำความสะอาดพื้นผิวสัมผัสของสถานที่ที่เกี่ยวข้อง ก่อนการจัดกิจกรรมและกำจัดขยะมูลฝอยทุกวัน โดยให้เจ้าหน้าที่ ผู้ประกอบการ ผู้ร่วมงาน ผู้ร่วมกิจกรรม ลูกจ้าง และผู้ใช้บริการ สวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้า ให้บุคคลตามข้อ (2) ล้างมือด้วยสบู่ แอลกอฮอล์ เจล หรือน้ำยาฆ่าเชื้อโรค บุคคลตามข้อ (2) เว้นระยะนั่งหรือยืนห่างกัน อย่างน้อย 1 เมตร เพื่อป้องกันการติดต่อสัมผัสหรือแพร่เชื้อโรคทางฝอยละอองน้ำลาย ให้ควบคุมจำนวนผู้ร่วมกิจกรรม ไม่ให้แออัดหรือลดเวลาในการทำกิจกรรมให้สั้นลงเท่าที่จำเป็น โดยยึดถือหลักหลีกเลี่ยงการติดต่อสัมผัสระหว่างกันในระหว่างดำเนินการ ตามคำแนะนำของกระทรวงสาธารณสุข (สธ.) และมาตรการเร่งด่วนเชิงพื้นที่ เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (COVD-19) ตามประกาศ จ.สมุทรสงคราม ในส่วนที่เกี่ยวข้อง

ถ้าหากผู้ใดไม่ปฏิบัติตาม อาจจะมีความผิดตามมาตรา 56 แห่ง พรบ.โรคติดต่อ พ.ศ. 2558 ต้องโทษจำคุกไม่เกิน 1 ปี หรือปรับไม่เกิน 1 แสนบาท หรือทั้งจำและปรับ เนื่องจากเป็นกรณีที่มีความจำเป็นเร่งด่วน ถ้าหากปล่อยไว้นานจะก่อความเสียหายแย่างร้ายแรงแก่สาธารณชน หรือกระทบต่อประโยชน์สาธารณะ ฉะนั้นแล้วจึงไม่อาจให้คู่กรณีที่ได้รับผลกระทบ จากคำสั่งการปกครองนี้ใช้สิทธิโต้แย้ง ตามมาตรา 30 วรรค (1) แห่ง พ.ร.บ.วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ.2539 ได้ โดยทั้งหมกนี้จะเริ่มตั้งแต่ 2- 30 เมษยายน 2563 นี้ สั่ง ณ วันที่ 1 เมษายน63 ลงนาม นายชรัส บุญณสะ ผู้ว่าฯสมุทรสงคราม ผู้กำกับการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉินจังหวัดสมุทรสงคราม” ผู้ว่าฯสมุทรสงคราม

เป็นอีกปัญหาที่ร้ายแรงเป็นอย่างมากที่คนไทยได้รับผลกระทบโดยตรง ยังไงประชาชนทุกคนไม่ว่าจะจังหวัดไหนก็ควรระวังและทำตามที่ทางราชการประกาศเพื่อให้ปลอดภัยและไม่โดนดำเนินคดีกันนะจ๊ะ

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *